mail@bruggengrondverzet.nl

+31 (0)73 - 594 23 93

Natuurmonumenten

Dutch Dune Revivalproject: Noordwest natuurkern ‘Kennemer duinen’

Client: Van den Heuvel Werkendam B.V.

1 januari 2013

Wind is de motor achter levende en gezonde duinen. Voedselrijke neerslag, dichtgroeien met grassen, struiken en bomen hebben voor veel veranderingen in het duingebied gezorgd. Door het verstuiven van de duinen weer op gang te brengen verjongen de duinen weer en worden zij klimaatbestendig. Karakteristieke duinplanten en dieren krijgen weer kans. Dit wordt dynamisch kustbeheer genoemd.

Bij de ontwikkeling van een dynamisch duinlandschap in Zuid-Kennemerland werken de duinbeheerders PWN en Natuurmonumenten samen met het Hoogheemraadschap Rijnland. Het project  “Noordwest Natuurkern”  maakt deel uit van het Dutch Dune Revivalproject en krijgt subsidie vanuit de Europese Unie en de Provincie Noord-Holland.

In het kader van het dynamisch kustbeheer hebben wij in Zuid-Kennemerland drie vastliggende duinen van hun begroeiing en wortellaag ontdaan. Zo heeft de wind weer vrij spel op het onderliggende zand. In een tweede fase hebben we 5 windsleuven in de zeereep gegraven. Bij elkaar komt dit neer op het ontgraven en transporteren van 240.000 m3 zand.

Dit was een bijzonder werk. Het werken in een beschermd duingebied waar het getijde vrij spel heeft, vraagt creativiteit en flexibiliteit tijdens de uitvoering. Een uitdagend en mooi project wat door ons naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd is.

Het werk is door ons in 2012-2013 uitgevoerd als onderaannemer voor Van den Heuvel Werkendam BV.