mail@bruggengrondverzet.nl

+31 (0)73 - 594 23 93

Barendrecht krijgt een nieuw natuur- en recreatiepark, de Zuidpolder.

Client: Provincie Zuid-Holland

21 juli 2015

Barendrecht krijgt een nieuw natuur- en recreatiepark, de Zuidpolder. Door de bijzondere waterverbinding “De Blauwe Verbinding” wordt het park aangesloten op het toekomstige landschapspark het Buijtenland van Rhoon en het Zuiderpark in Rotterdam.

Doelstelling is het gebied geschikt te maken voor recreatie zoals fietsen, wandelen en skaten en dit te combineren met natuurontwikkeling, behoud van cultuurhistorische waarden, stadslandbouw en het bufferen van water. De uitvoering van het gebied de Zuidpolder is verdeeld in een aantal fases, waarvan fase 1.1 in 2015 door ons is uitgevoerd.

In fase 1.1 gaat het om ongeveer 40 ha bestaand uit bos, bloemrijke graslanden, een deel van de Blauwe Verbinding met daarnaast een kade met een voet-wandelpad, een opstapplaats voor de kano’s nabij een parkeerplaats, een tweede parkeerplaats, een gebied waar natuurlijke grazers op komen te staan, een eilandenrijk, sloten, grote waterpartijen en natuurlijk fiets- en voetpaden.

Dit project hebben we uitgevoerd met hoofdaannemer C.M.Baars & zn. B.V. Wij hebben in het gebied zo’n 132.000 m3 grond ontgraven, vervoerd en verwerkt. De provincie Zuid-Holland was opdrachtgever voor de werkzaamheden.