mail@bruggengrondverzet.nl

+31 (0)73 - 594 23 93

Kwaliteitsverbeteringen natuurgebied Horsterwold te Zeewolde, 2012/2013

Client: Provincie Flevoland

1 januari 2013

Langs de Randmeren van Flevoland vind je de Randmeerbossen, waaronder het Horsterwold. De Stille Kern van het Horsterwold is een echt oerbos . Dit door staatsbosbeheer natuurlijk beheerde bosgebied, is uitgegroeid tot een enorm natuurgebied van 1200 hectare met open velden en vogelrijke waterpartijen.

Als onderdeel van de kwaliteitsverbeteringen die in de periode 2011-2013 zijn uitgevoerd aan het gebied hebben wij waterpartijen aangelegd en terreinen heringericht naar open velden. Hiervoor is ruim 200.000 m2 grond verzet in een behoorlijk drassig terrein

De natuur is hiermee voor recreant, dieren en planten afwisselender geworden. Er is een wildernis ontstaan waar je je kunt verwonderen en verbazen. Dat is precies waar het Staatsbosbeheer en provincie Flevoland om ging bij de kwaliteitsverbetering in dit deel van het Horsterwold.

Wij hebben dit werk in onderaanneming uitgevoerd voor aannemersbedrijf Knipscheer. Opdrachtgever was de provincie Flevoland.