mail@bruggengrondverzet.nl

+31 (0)73 - 594 23 93

Natuurontwikkelingsgebied Crezéepolder

Client: Provincie Zuid-Holland

4 oktober 2017

De Crezée polder ligt deels in Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht.

De Crezée Polder sluit aan op de Gorzen en de Griend en ligt tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht aan. De polder ligt buitendijks en heeft daarom, net als de Griend, te maken met eb en vloed. In de polder worden verschillende recreatievoorzieningen toegepast. Zo komen er (on)verharde wandelpaden, een vogelkijkhut, vogelschermen, rustpunten en een verbeterde toegang tot het strandje. Doordat het gebied onder invloed staat van eb en vloed, is er een waterstand verschil van 90 centimeter. Door het getij ontstaat er een afwisseling in de natuur, wat het wandelen in het gebied nog interessanter maakt. Zeker voor vogelliefhebbers is het natuurgebied een leuk uitje. Er zijn veel verschillende (water)vogels te spotten in het gebied.

We hebben hier in dit gebied zo’n 200.000 m3 verzet !

Met groot grondverzet materieel zijn de hoofdgeulen van het nieuwe waterstelsel ontgraven, is de grond vervoerd en zijn de omringende dijken verstevigd met de uitkomende grond.

De zomerdijk langs de Noord wordt doorgestoken als de Crezéepolder is ingericht. Hierdoor krijgt het getijde vrije toegang tot het gebied.

Dit project hebben we uitgevoerd met hoofdaannemer C.M.Baars & zn. B.V. Wij hebben in het gebied zo’n 132.000 m3 grond ontgraven, vervoerd en verwerkt. De provincie Zuid-Holland was opdrachtgever voor de werkzaamheden.