mail@bruggengrondverzet.nl

+31 (0)73 - 594 23 93

Client: Staatsbosbeheer regio Flevoland

1 januari 2014

Ten oosten van de Oostvaardersplassen aan de Praamweg ligt het 70 hectare grootte natuurontwikkelingsgebied Oostvaardersveld. Staatbosbeheer wilde dit gebied inrichten als de “etalage” van de Oostvaardersplassen. Bezoekers kunnen hier kennis maken met het “wetland“ ecosysteem en de bijbehorende natuurlijke processen.

In het terrein hebben wij 3 grote slenken gemaakt die we onderling verbonden hebben met 3 dwarsslenken. Hierdoor zijn 5 eilanden ontstaan die ingericht worden als natte graslanden. Ook hebben we diverse poelen en steilwanden aangebracht. Om dit alles uit te kunnen voeren hebben wij ca. 250.000 m3 grond, zand en klei ontgraven, vervoerd en verwerkt in het gebied.

Het resultaat is een geschikt leef- en fourageergebied voor ganzen, weide- en watervogels en een plek waar de komende jaren nog veel bezoekers van kunnen genieten.

Wij hebben dit werk in onderaanneming uitgevoerd voor C.M. Baars & Zn. BV te Nieuwland. Opdrachtgever was Staatsbosbeheer regio Flevoland.