mail@bruggengrondverzet.nl

+31 (0)73 - 594 23 93

Recultivering van het bouwterrein van RWE, Kraftwerk Neurath (Duitsland), 2012/2013

Client: Frauenrath

1 juli 2013

RWE is een van de 5 grootste electriciteit- en gasmaatschappijen in Europa. In 2014 hadden zij meer dan 16 miljoen klanten voor electriciteit en 7 miljoen klanten voor gas. In Neurath (Duitsland) is 7 jaar gebouwd aan een uitbreiding van een van hun electriciteitscentrales.

Een terrein van 200.000 m2 oppervlakte is tijdens de uitbreiding van de centrale in gebruik geweest als keten- en opslagterrein. Na afronding van de bouw moest dit terrein weer teruggebracht worden naar de oorspronkelijke bestemming, landbouw.

Om het terrein hiervoor weer geschikt te maken hebben wij ca. 350.000 m3 bovengrond, leem en zand/grind geladen, vervoeren en verwerken over het gehele terrein. Daarnaast hebben we vele meters drainage, watergangen, regenwaterbekken en de nodige cunetten aangelegd. Voor dit werk waren strenge maatvoeringseisen van toepassing, ideaal voor onze GPS gestuurde graafmachines en bulldozers.

Dit werk hebben wij samen met GMB uit Baarlo uitgevoerd vanaf oktober 2012 tot juli 2013 in onze duitse BV, Schmitz GMBH. Wij waren daarbij onderaannemer van de grote duitse aannemer Frauenrath uit Heinsberg.