mail@bruggengrondverzet.nl

+31 (0)73 - 594 23 93

Aanleg van de rondweg om Heinsberg (Duitsland)

Client: Arge Neubau EK5

1 december 2012

De aanleg van een 8 km lange rondweg om Heinsberg moest ervoor zorgen dat het doorgaand verkeer de kern van Heinsberg niet langer belaste. In het duitse heuvellandschap is daarom een nieuwe weg (inclusief bermen 14 meter breed) verdiept aangelegd. Het tracé was gepland door een zandgroeve.

Aannemerscombinatie Arge Neubau EK5, bestaande uit de duitse aannemers Frauenrath en Willy Dohmen heeft in 2012 opdrachtgekregen op de rondweg te realiseren. Samen met GMB Baarlo hebben wij voor Arge Neubau EK5 het gehele grondwerk en de aanleg van de onderbouw van de asfaltweg uitgevoerd. In deze periode is door ons zo’n 500.000 m3 grond en zand verzet en met de Duitse grundlichkeit verdicht. We hebben de zandgroeve weer gevuld en ingepast in het werk.

Het werk is in december 2012 opgeleverd.